Mevduat Faiz Oranları

Bankamızın 16.07.2024 tarihinden itibaren geçerli Mevduat Faiz Oranları

 Ay

 TL () %

 USD ($)  %

 EUR (€) %

 GBP (£) %

 1  42,00  0,80  0,30  1,40
 3  44,00  1,00  0,40  1,60
 6 42,00  1,20  0,70  1,80
 12  42,00  1,70  1,20  2,20

 

KKTC mevzuatı kapsamında “Tasarruf Mevduatı” gerçek kişiler tarafından bu ad altında açtırılan, ticari işlemlere konu olmayan ve yasa ile oluşturulan ve/veya Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen hayır kurumlarına ve fonlara ait mevduatı anlatır.

Mevzuat doğrultusunda Bankamızdaki tasarruf mevduatlarınız Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu kapsamında güvence altındadır. Merkez Bankası her hesap için 20.000.- € ( Yirmi Bin Euro ) veya muadili diğer para birimlerinden az olmamak üzere Fon kapsamındaki mevduat miktarını tespit edebilir.

Bankamızın Yurtdışında şubesi bulunmamaktadır. Keza Bankamız yurtdışındaki bankalar ve/veya finansal kuruluşlar adına, yurtiçi veya yurtdışı yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul etmemektedir.